Anställningar
Tillsammans med ordförande utgör personalen kårledningen - studentkårens operativa ledning. Dessa arbetar på uppdrag av styrelsen för att verkställa kårfullmäktiges och styrelsens beslut samt driva studentkårens åtaganden i stort.

EVENTKOORDINATOR

UPPDRAG: Stärka campus- och föreningslivet vid Södertörns högskola samt ansvara för studentkårens kontakt med externa aktörer.

STATUS: Tillsatt. Tjänsten innehas av Johanna Granander.

OMFATTNING: 100 % av heltid

Läs mer här och sök här!

KOMMUNIKATÖR

UPPDRAG - Att ansvara för SöderS medlemskontakt och medlemsadministration och säkerställa att studentkårens kommunikation är transparent, tillgänglig och når högskolans studenter.

STATUS: Tillsatt. Tjänsten innehas av Izabelle Johannisson.

OMFATTNING: 100 % av heltid

Läs mer och sök här!

GENERALSEKRETERARE

UPPDRAG: Personalchef, veksamhetsstöd, ekonomiansvarig och styrelsens sekreterare.

STATUS: Tillsatt. Tjänsten innehas av Angela Refuerzo Larsson.

OMFATTNING: 100 % av heltid

Läs mer och sök här!

STUDENTOMBUD

UPPDRAG: Att högskoleövergripande upplysa om studenternas skyldigheter och rättigheter samt att stötta och vägleda studenter som möter problem i sina studier.

STATUS: Tillsatt. Tjänsten innehas av Helene Prohorenko samt Thérèse Lelli.

OMFATTNING: 100 % av heltid

Läs mer och sök här!