Studentombud

Uppdragets innehåll

Studenters och doktoranders rättssäkerhet är av allra högsta vikt för deras studie- och arbetssituation. Utbildningsansvarig ska bevaka och driva frågor för att bevara och öka rättssäkerheten för studenter och doktorander vid Södertörns högskola. Som del i detta ligger det på utbildningsansvariges bord att agera studentombud och hantera student- och doktorandärenden på Södertörns högskola.

Utbildningsansvarig ansvarar för att bevaka och driva likabehandlingsfrågor vid Södertörns högskola samt arbeta för att skapa ett mer tillgängligt studentinflytande på högskolan. Detta arbete innefattar även delaktighet i mångfalds- och likabehandlingsfrågor inom SöderS.

Då en bra studiemiljö är en förutsättning för att bedriva studier med bra resultat ska utbildningsansvarig aktivt bevaka och arbeta för en bättre högskolegemensam studiemiljö på Södertörns högskola. Studiemiljön innefattar den fysiska och psykosociala miljön. Utbildningsansvarig är studenternas huvudskyddsombud och ska arbeta för att främja studiemiljön på Södertörns högskola genom att representera studenterna i högskolegemensamma organ som arbetar med studiemiljö.

Kravprofil

Du ska ha

  • Förståelse för lagar, förordningar och lokala regelverk
  • Förståelse för och/eller erfarenhet av vad det innebär att vara student
  • Kunskap om och förståelse för ideella organisationer

Det är meriterande om du har

  • Tidigare erfarenhet av Södertörns högskola
  • Tidigare erfarenhet inom elev- och/eller studentrörelsen
  • Tidigare erfarenhet av att arbeta med likabehandlingsfrågor

Omfattning och ansökan

Uppdraget är ett heltidsarvoderat förtroendeuppdrag med ett arvode om 18 500 SEK/månad före skatt till och med 30 juni 2018. Din närmsta chef är SöderS ordförande.

Vid intresse av uppdraget, skicka din ansökan innehållande CV med relevanta meriter och erfarenheter samt annat som kan vara relevant för oss att veta i urvalsprocessen till ansokan@soders.nu.

Tillträde omgående/enligt överenskommelse.

Om SöderS

SöderS är Södertörns högskolas studentkår och har varit det sedan 1996. Vårt mål och uppdrag är ett starkt studentinflytande, en rättssäker och högkvalitativ utbildning och ett levande campus. SöderS samlar varje år över 2 000 medlemmar och ungefär 20 olika intresse- och utbildningsföreningar. Tillsammans skapar vi studentlivet och studentrörelsen.

Kontakt

Oskar Mattsson Wiik
Ordförande

Mail: ordf@soders.nu
Mobil: 072-002 59 62