Kårfullmäktige
Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och väljs av studentkårens medlemmar varje vår på uppdrag av valnämnden. Här finner du information om fullmäktiges ledamöter och funktionen som leder organet - mötesledare.

Kandidera till kårfullmäktige!

UPPDRAGEN

LEDAMOT

Kårfullmäktige består av 7 till 21 ledamöter och fattar löpande strategiska beslut om studentkåren organisation och påverkansarbete.

MÖTESLEDARE

Mötesledare är kårfullmäktiges ordförande och leder därmed diskussionerna och besluten i SöderS högst beslutande organ. Som mötesledare är du ansvarig över handlingar, kallelser, protokoll och att sammanträdena sker demokratiskt med högt i tak. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, demokratifrågor och organisationsutveckling.