Kårfullmäktige
Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och väljs av studentkårens medlemmar varje vår på uppdrag av valnämnden. Här finner du information om fullmäktiges ledamöter och funktionen som leder organet - mötesledare.

Kandidera till kårfullmäktige senast 27 mars 2019!

UPPDRAGEN

LEDAMOT

Kårfullmäktige består av 21 ledamöter och fattar strategiska beslut om studentkårens organisation och påverkansarbete. Under sammanträdet den 9 maj 2019 kommer kårfullmäktige fatta beslut om SöderS stadgar, ekonomi, verksamhetsplan, medlemsavgift och välja ny styrelse för verksamhetsåret 2019/20!

MÖTESLEDARE

Mötesledare är kårfullmäktiges ordförande och leder därmed diskussionerna och besluten i SöderS högst beslutande organ. Som mötesledare är du ansvarig över handlingar, kallelser, protokoll och att sammanträdena sker demokratiskt med högt i tak. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, demokratifrågor och organisationsutveckling.

Kontakta valnämnden!

Valnämnden 2019 består av studenterna Jakob Amnér, Evelyn Frylén och Emelie Invgerud. För frågor om kandidaturer eller om uppdraget kan du vända dig till dem via !