Ordförande

Uppdragsbeskrivning
Antagen av kårfullmäktige 2017-05-31

SöderS ordförande har det övergripande och yttersta ansvaret för ledning, samordning och utveckling av organisationen. SöderS ordförande är föreningarnas och verksamheternas närmsta kontaktperson och ordförande ska löpande hålla kontakt, stötta och utveckla SöderS medlemsföreningar.

Ordförande ansvarar för organisationens ekonomi och förvaltning. Ordförande är kontaktperson till revisorer och redovisningsbyrå och ska kontinuerligt uppdatera styrelse och medlemmar om studentkårens ekonomiska situation.

Ordförande ansvarar för att bevaka, driva och samordna studentpolitik och verksamhet utifrån SöderS styrdokument, kårfullmäktiges och styrelsens beslut samt medlemmarnas intressen. I media och gentemot högskolan är det främst ordförande som är studentkårens ansikte utåt.

Ordförande ska kontinuerligt utveckla och skapa förutsättningar för arvoderade och ideella att utvecklas i sina uppdrag genom att ge stöd och uppmuntran. Ordförande ska även tillsammans med kansliet kontinuerligt utveckla deras arbetsuppgifter och funktioner, alltför att anpassa uppdragen efter studenternas och verksamhetens behov. Tillsammans med styrelsen har ordförande ett särskilt ansvar för kansliets arbetsmiljö och är genom styrelsen kansliets arbetsledare.

Kandidera till ordförande 2019/20