Ordförande

Uppdragsbeskrivning

Ordförande är ytterst ansvarig för förvaltandet av organisationen, dess engagemang och verksamhet. Ordförandes funktion är därmed att strategiskt samordna, stärka och leda organisationen samt att representera organisationens politik och varumärke.
 
Ordförande är även styrelsens operativa enhet och verkar tillsammans med personalen för att uppnå organisationens satta mål. Ordförande omfattas därmed av SöderS policy för arbetsplats och arbetsmiljö och ska i regel följa personalens riktlinjer kring arbetstid och arbetsförutsättningar även om ordförande i stor mån planerar sin tid själv. Ordförande är genom styrelsen chef över SöderS generalsekreterare.
 
Ordförande är en nod för engagemanget och människorna i organisationen och är föreningarnas och verksamheternas främsta kontaktperson i frågor om föreningsstöd och verksamhetsuppföljning.
 
Ordförande ansvarar för att bevaka studentpolitiken, skapa opinion bland Södertörns högskolas studenter och verka för att studenternas åsikter väcks i såväl lokal som regional och nationell debatt. Ordförande ska även ansvara för att beslut och aktuella diskussioner når studenterna.
 
Ordförande utgör tillsammans med generalsekreterare och vice ordförande arbetsutskottet.

Kandidera till ordförande 2019/20