Valberedning
Kandidera till uppdraget som ledamot i valberedningen för verksamhetsåret 2019/20 senast 17 april!

Kandidera till valberedningen

Valberedningen i SöderS stadgar

§ 1 Sammansättning

Valberedningen består av minst två ledamöter varav en sammankallande. Valberedningens ledamöter behöver inte väljas bland SöderS medlemmar, men de bör vara väl förtrogna med organisationen och dess verksamhet.

Valberedningens ledamöter är ej valbara till någon annan förtroendepost inom SöderS.

§ 2 Arbetsuppgifter

Valberedningen ska bereda personval till organ som kårfullmäktige beslutar om.